AAU logo

School of Architecture Design and Planning

Kvalitetshåndbog

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning arbejder kontinuerligt med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. 

Kvalitetshåndbogen skal give undervisere, teknisk-administrativt personale såvel som de studerende adgang til de vigtigste informationer om, hvordan uddannelserne forventes drevet, samt svar på de mest almindelige spørgsmål – herunder om hvem-gør-hvad-og-hvornår?

Håndbogen forventes med sine opgave- og procedurebeskrivelser mv. at bidrage til sikring af den kvalitetskultur, som alle uddannelser – der fra tid til anden bliver ”kigget i kortene” i f. m. akkrediteringer mv. – skal have præg af.

The School of Architecture, Design and Planning continually work with Quality Assurance and development of the study programmes.

Download "Beskrivelse af hvordan skolen konkret varetager rollen som kvalitetssikringsaktør" 

Kvalitetshåndbog

Kvalitetshåndbogen på dansk er på vej - kapitlerne vil løbende blive opdateret nedenfor. 

Indtil da kan du orientere dig i den engelske version. 

plagiarism

plagiarism

Aalborg University uses Urkund - an automated system against plagiarism. Make sure that you always find out what is, and what is not, allowed. You are well aware that you should not plagiarise, but do you know what plagiarism is? Find out more about Plagiarism