AAU logo

School of Architecture Design and Planning

Nyhed

New faculties at AAU and new study boards at SADP

New faculties at AAU and new study boards at SADP

Read more about the new faculties and the new study boards here..

Pr. 1. januar 2017 er det tidligere Teknisk- og Naturvidenskabelige Fakultet delt op i to nye fakulteter med følgende navne og forkortelser:

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning hører under det nye TECH Fakultet.

Fra 1. januar 2017 flytter Teknoantropologiuddannelsen skole fra SES til SADP og samtidig reorganiseres skolens studienævn, således at det tidligere Studienævn for Landinspektøruddannelsen og det tidligere Studienævn for Planlægning og Geografi nu er opløste. I stedet etableres Studienævn for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier samt Studienævn for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen pr. 1. februar 2017.

 

English

From the 1st of January 2017 the previous Faculty of Engineering and Science has been split up into two faculties with the following names and abbreviations: 

The School of Architecture, Design and Planning belongs under the new TECH Faculty.

From the 1st of January 2017 the education in Techno-Anthropology is moving from SES to SADP and at the same time the SADP school is reorganising its study boards. This means that the former Study Board of Surveying and the former Study Board of Planning and Geography now are dissolved. Instead Study Booard of Techno-Anthropology, Sustainable Design and Integrated Food Studies and Study Board of Planning, Geography and Surveying have been formed as of 1st of February 2017.