AAU logo

School of Architecture Design and Planning

Nyhed

New Head of School

New Head of School

Head of School Michael Tophøj Sørensen has resigned his post as Head of School for School of Architecture, Design and Planning as of November 19, 2017. Associate Professor Nis Ovesen is temporarily appointed Head of School from November 20, 2017 until a new Head of School has been appointed.

In Danish only:

Ny studieleder skal udpeges ved skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Kære alle

Studieleder Michael Tophøj Sørensen fratrådte sin stilling som studieleder for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning pr. 19-11-2017 og der skal derfor udpeges en ny studieleder. Lektor Nis Ovesen er konstitueret studieleder fra 20-11-17 og indtil en ny studieleder er udpeget. Michael Tophøj Sørensen vil dog indtil 31-12-17 hjælpe TECH med at løfte nogle særlige opgaver inden for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægnings områder. Formelt er det studienævnene som indstiller kandidater til studielederfunktionen, mens dekanen udpeger en ny studieleder.

Hvis man vil gøre opmærksom på sin interesse for funktionen som studieleder, bedes man sende en interessetilkendegivelse til de tre studienævn ved skolen for Arkitektur, Design og Planlægning. Interessetilkendegivelsen skal indeholde en kort begrundelse for, hvorfor man ønsker at varetage funktionen som studieleder og begrunde, at man har de forudsætninger, som kræves. Både kvinder og mænd fra relevante fagområder opfordres til at sende en interessetilkendegivelse.

Eventuelle spørgsmål til studielederfunktionens indhold, kan rettes til de tre studienævn eller den konstituerede studieleder. Evt. spørgsmål vedrørende processen kan rettes til Mark Frahm Gammeljord, dekansekretariatet, TECH.

Interessetilkendegivelse skal sendes til:

Studienævn for Arkitektur og Design, adstudyboard@create.aau.dk

Studienævn for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier, tbi-sn@plan.aau.dk

Studienævn for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen, sekretariat-pgl-sn@plan.aau.dk

Fristen for indsendelse af interessetilkendegivelse er den 6. december 2017.

Venlig hilsen
Henrik Pedersen, dekan