AAU logo

School of Architecture Design and Planning

Nyhed

Nyhedsbrev fra skolen samt A-.studienævnet

Nyhedsbrev fra skolen samt A-.studienævnet

Andet nyhedsbrev i 2017 fra skolen, denne gang på vegne af af A-studienævnet samt skolen til VIP og TAP tilknyttet uddannelserne under SADP samt Inst. for Arkitektur, Design og Medieteknologi.

I dette andet nyhedsbrev i 2017 kan du bl.a. læse mere om: den kommende semesterplanlægning, justering af uddannelsesportefølje, kvalitetssikring – institutionsakkreditering - selvevaluering, politik for gruppedannelse og –størrelser samt evt. opsplitning af grupper, nye og mere simple kopiregler (Copydan), digital aflevering vs. fysisk aflevering af projektrapporter, indlevering af bilag/regninger, information vedr. prøveformer, lidt praktisk om værkstedet

og så et par huskere: 

  • Onsdag eftermiddag er som hovedregel undervisningsfri.
  • Indeværende forårssemester er én uge kortere i Aalborg end ellers.

Nyhedsbrevet ligger som PDF her
(in Danish only)
God læselyst og venlig hilsen

Camilla Brunsgaard
Studienævnsformand for A-studienævnet

&

Michael Tophøj Sørensen
Skoleleder for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning