AAU logo

School of Architecture Design and Planning

Nyhed

Nyhedsbrev fra skolen samt L- og PG-studienævnene

Nyhedsbrev fra skolen samt L- og PG-studienævnene

Første nyhedsbrev på vegne af L- og PG studienævn samt skolen til VIP og TAP tilknyttet uddannelserne under SADP.

I dette første nyhedsbrev kan du bl.a. læse mere om antallet af studerende, der rent faktisk startede pr. 1/9, om reduktion af uddannelsesporteføljen, om det nye fakultet på AAU og reorganiseringen af studienævn her på skolen, om digital eksamen (DE), regler vdr. løn for de studerendes projektorienteret forløb, Copydan, årets underviser mv.

Nyhedsbrevet ligger som PDF her. (in Danish only). 

God læselyst og venlig hilsen

Kristian Olesen
Studienævnsformand for PG-­‐studienævnet

Karsten Jensen
Studienævnsformand for L-­‐studienævnet

Michael Tophøj Sørensen
Skoleleder for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning.