AAU logo

School of Architecture Design and Planning

Rules and Guidelines

Rules and Guidelines

Rules and Guidelines

Find rules and guidelines, application forms for the School of Architecture, Design and Planning and from The Technical Faculty of IT and Design below.

Rules and Guidelines

TECH rules and regulations
Joint program rules and regulations - The Technical Faculty of IT and Design (TECH)  

TECH Regler og retningslinjer
Det Tekniske Fakultet for IT og Designs (TECH) regler og retningslinjer for studerende

Complaints

Klager (in Danish)

Vejledning til dig, der er studerende på Aalborg Universitet, og som overvejer at klage over diverse forhold.

Complaints (in English)

his guide is written for students at Aalborg University who are considering filing a complaint about matters at the university.

Curricula

Online forms (for student applications)

Online forms (for student applications)

Find online forms for credit transfer, dispensation, funding, internship and master thesis contract 

Online Forms